dikt.no

LOGG INN

Brukernavn:

Passord:

HURTIGSØK

 tekster      forfattere

» Gå til avansert søk

Tekster: Søker i tittel og innhold.

Forfattere: Søker i fornavn, etternavn, brukernavn, e-postadr, sted og hjemmeside.

Regler for dikt.no

Regelverkets hovedtrekk:

Det er ikke lov til å legge ut tekster som

 • strider med norsk lov
 • er skrevet av andre (plagiat)
 • er rasistiske
 • passer bedre på diskusjonsforumet
 • henger ut og/eller sårer enkeltpersoner
 • er suicidale/forbundet med selvmord
 • er skrevet for å ødelegge

Dette er de viktigste punktene. Fullstendig liste finnes lenger nede på siden.

Alle tekster som faller under disse kategorier kan slettes.

Det er forfatterens ansvar å være kjent med og følge reglene her inne, og redaksjonen har fryktelig mye å gjøre, så ofte vil tekster merkes for sletting uten at forfatteren har fått en sjanse til å rette opp feilen eller uttale seg først.

Regelverket fullstendig:

Sletting av tekster:

Tekster som direkte strider mot norsk lov kan slettes.

Tekster som henger ut og/eller er skrevet for å skade/såre enkeltpersoner kan slettes.

Tekster som helt tydelig bare er lagt inn for tull eller for å ødelegge, kan slettes.

Tekster som handler om, eller oppfordrer til, selvmord, skade av seg selv eller lignende, kan slettes.

Tekster som kun er lagt ut for å provosere, kan slettes.

Tekster som kun er kommentarer eller diskusjonsinnlegg, kan slettes.

Oversettelser og omskrivninger av andres tekster er ikke ønsket på dikt.no og kan slettes.

Tekster som ikke er skrevet av forfatteren selv, altså plagiater, skal slettes. I tvilstilfeller kontaktes vedkommende med kommentar eller e-post.

Tekster med upassende titler kan slettes. (se titler)

Tekster plassert i feil kategori kan slettes. Brukeren får normalt en advarsel i kommentar og/eller som melding først.

Tekster som ikke har noen kunstnerisk intensjon, som kan være alt fra trivielle dagbokinnlegg til formelle brev, slettes av redaksjonen.

Tekster som ikke tar sikte på å kommunisere med flere enn enkeltpersoner, eller små grupper (ala. venneflokk, arbeidsgjeng, familie, ol.) passer bedre i postkasse, email, eller på en side hvor slikt er ønsket.

Sletting av kommentarer:

Sletting av kommentarer følger i utgangspunktet de samme retningslinjer som for sletting av tekster, men med utvidelsene skissert i punktene nedenfor.

Kommentarer som er direkte ufine og sårende mot tekstens forfatter kan slettes.

Kommentarer som er meningsløse, bare tull og/eller lagt inn for å ødelegge (f.eks. forstyrrer sidens layout o.l.) kan slettes.

Kritiske kommentarer skal ikke slettes, da disse er minst like verdifulle som positive kommentarer, men kritikk skal være rettet mot tekst og ikke mot forfatter.

Kritikk bør være konstruktiv, ved å ikke bare si at noe er dårlig, men også hva som er dårlig, og hvordan man mener det kunne vært bedre.

Titler:

For at siden skal se ryddig ut, er redaksjonen strenge på titler, og vi har derfor utformet regler for dette. Tekster med tittelfeil skal ikke slettes umiddelbart, men forfatter skal gjøres oppmerksom i en kommentar til teksten. Dette gjelder ikke tekster med BARE STORE BOKSTAVER I TITTELEN, som slettes umiddelbart. Om forfatter ikke retter opp feilen etter varsling, slettes teksten.

Titler med bare store bokstaver er ikke lov (ex: "DETTE ER EN ULOVLIG TITTEL")

Titler med usaklige kombinasjoner av store og små bokstaver er ikke lov (ex: "DettE eR En UloVlIg TiTteL" "oG dette”)

Usaklig eller feil tegnsetting i tittel er ikke lov (dette inkluderer smileyer, tegn plassert foran eller bak tittelen for oppmerksomhet, og feil tegnsetting, slik som mer enn ett utropstegn eller spørsmålstegn, mer enn tre punktum, ** osv.)

Titler med et ord uthevet ved hjelp av store bokstaver er lov, men forfatter bes tenke over om det er nødvendig, da det svært sjelden er nødvendig med utheving av ord i titler.

I allmennkjente forkortelser er bruk av bare store bokstaver lov (ex: "Min togtur med NSB")

Generelt

Du kan også rapportere tekster og kommentarer du mener burde fjernes til redaksjonen.

Hvis du finner tekster som bryter med våre retningslinjer eller som du vet er plagiater, så kan du rapportere disse til dikt.no-redaksjonen ved å klikke på linken "rapportere tekst" på toppen av hver tekst du leser. Hvis rapporten gjelder en kommentar ber vi deg henvise til kommentarens ID. Rapporteringen kan selvsagt gjøres helt anonymt.

Eksempler på hva redaksjonen KAN slette:

ASCII-tegninger presentert som dikt. F.eks. en tegning med diverse streker som /, | og X, som ser ut som en mus, rose e.l.

Tekster som klart oppfordrer til selvskading. Redaksjonen har vært nødt til å ta det alvorlig at det er en del folk som bruker dikt.no som sliter med depresjoner og andre psykiske problemer. Her går standpunktet vårt til dels utover den kunstneriske friheten, men vi mener at det er et nødvendig onde.

Tekster som bare inneholder et ord, og som er helt poengløse.

Tekster som åpenbart er lagt inn bare for kødd, som inneholder lange rekker av bokstaver uten mening e.l.

Tekster som er debattinnlegg som "anbefalingssystemet er dumt", "redaksjonen er drittsekker som slettet teksten min", eller som bare handler om at "nå har jeg endelig skrevet min tekst nummer ditt, snart når jeg datt igjen".

Tekster som bryter med norsk lov.

Hva redaksjonen IKKE sletter:

Vi er ikke kunstpoliti i redaksjonen. Vi sletter ikke tekster utelukkende fordi de er dårlige.

Varsling:

I noen tilfeller vil redaksjonen sende en e-post til tekstens forfatter før teksten merkes for sletting. Dette vil normalt ikke skje hvis teksten helt klart bryter med en av våre regler, f.eks. hvis tittelen inneholder kun store bokstaver. Redaksjonen er likevel ikke forpliktet til å varsle forfatteren. Det er forfatterens ansvar å være kjent med og følge reglene her inne, og redaksjonen har fryktelig mye å gjøre, så ofte vil tekster merkes for sletting uten at forfatteren har fått en sjanse til å rette opp feilen eller uttale seg først.

Utestenging/sletting av profiler:

Utestenging eller sletting av profiler kan inntreffe ved:

 • stadige regelbrudd, der brukeren ikke skjerper seg
 • at brukeren ikke respekterer reglene, feks ved å legge en tekst ut igjen flere ganger etter at den har blitt merket for sletting
 • ved kloning, altså at en bruker har flere profiler
 • dersom to personer står bak én profil (dette pga regelen om at man kun skal ha selvskrevne tekster ute. Om to personer er bak en profil, blir det vanskelig å avgjøre hvem som har skrevet hva).
 • Ved gjentatte personangrep
 • Generell dårlig holdning (dette være seg å nekte å rette opp tydelige feil i tekstene sine, å vise dårlig holdning i mottakelse av kommentarer, å ikke vise folkeskikk etter "tilsnakking")
 • Ellers kan utestenging forekomme ved skjønn, dersom redaksjonen føler at en bruker bare ødelegger for andre.

Utestenging vil forekomme uten noen form for advarsel.

Hva vil vi ha:

Vi vil selvsagt ha bra ting på dikt.no. Gode tekster som er en fryd å lese. Vi ønsker selvsagt kvalitet. Hva som er kvalitet er vanskelig å si - men det er viktig at brukerne er selvkritiske. Et viktig poeng er at man har større sjanse for at enkelttekster blir lest dersom man har en overskuelig mengde med tekster liggende ute. Deaktiver eller slett tekster som får lite respons eller mye dårlig kritikk og som du kanskje bør jobbe mer med før du legger teksten ut på nytt.

Egen kopi av tekster!

Husk at du ihht retningslinjene skal ha egen kopi av alle tekster du legger ut på dikt.no. Hvis en av dine tekster blir slettet, eller din profil blir slettet eller utestenging, så blir ikke tekstene dine utlevert i ettertid.

Klagerett:

Ettersom hele 8 redaksjonsmedlemmer må stemme for sletting av en tekst før den blir slettet, skal det mye til at tekster slettes ved en feiltakelse, men hvis du likevel mener at redaksjonen har begått en feil kan du levere inn en saklig klage via supportskjemaet. Klagen skal tydelig henvise til hvilken tekst og forfatter det gjelder. Klagen skal vise til de slettebegrunnelsene som er gitt og argumentere mot disse.

Alle saklige og velbegrunnede klager vil bli behandlet av redaksjonen. Husk å ha egen kopi av dine tekster ettersom du kan få lov til å legge ut teksten din på nytt hvis din klage aksepteres av redaksjonen.

Med vennlig hilsen
Redaksjonen

OM DIKT.NO

Dikt.no er utviklet av Gunnar R Tjomlid.

© 2001 - 2017 Thin AS - Ansvarlig redaktør: Gunnar R Tjomlid, Daglig leder, Thin AS

Vennligst bruk vårt SUPPORT-skjema for henvendelser.