dikt.no

LOGG INN

Brukernavn:

Passord:

HURTIGSØK

 tekster      forfattere

» Gå til avansert søk

Tekster: Søker i tittel og innhold.

Forfattere: Søker i fornavn, etternavn, brukernavn, e-postadr, sted og hjemmeside.

Redaksjon

dikt.no har en egen redaksjon som har ansvaret for å slette tekster og kommentarer som bryter med våre retningslinjer.

Redaksjonen består av forfattere på dikt.no som over tid har vist seg å være fornuftige, seriøse og aktive. Vi har og lagt vekt på at redaksjonen skal bestå av ulike mennesker i alle aldre fra alle deler av landet. Mennesker med ulike livssyn, skrivemåter og meninger. På denne måten har vi fått en redaksjon som i størst mulig grad kan ivareta alle brukernes interesser, og som er i stand til å være objektive, saklige og mangfoldige

Sletting av tekster

For at en tekst skal bli slettet, må minst 3 personer i redaksjonen ha stemt for dette. Redaksjonen har tilgang til et eget redaksjonelt system hvor de til enhver tid kan se oppdaterte lister over tekster og kommentarer som er foreslått for sletting. Her kan de klikke seg inn på de ulike tekstene og kommentarene og se om de også er enige i at denne bør slettes, og i så fall stemme for dette.

Etter 10 dager vil systemet automatisk foreta en vurdering av teksten basert på antall redaksjonsmedlemmer som har merket teksten for sletting. Hvis 3 eller flere redaksjonsmedlemmer har merket teksten for sletting, vil teksten (med alle sine kommentarer, anbefalinger m.m.) bli permanent fjernet fra dikt.no. Hvis færre enn 3 har sagt seg enige i at teksten bør slettes, vil teksten automatisk bli gjenopprettet.

Sletting av kommentarer

For kommentarer gjelder det samme, men her trenger kun 3 redaksjonsmedlemmer merke en kommentar for sletting for at den skal forsvinne, og den automatiske slettevurderingen gjøres etter 10 dager.

Utestenging/sletting av forfatterer

Forfattere på dikt.no som ikke følger reglene kan bli utestengt for en kortere periode eller permanent.

Kriterier for sletting

Kriteriene for hvilke tekster/kommentarer som skal slettes er vanskelige å sette helt absolutt, så her må de enkelte redaksjonsmedlemmene bruke sin egen fornuft... Men ettersom vi alle er ulike, så har vi satt ned noen retningslinjer for hva som må til før tekster/kommentarer slettes. Disse retningslinjene finner du under menypunktet REGLER

Hvis du har synspunkter til disse retningslinjene eller annet som vedrører redaksjonen, så kan du fortelle om dette i vårt diskusjonsforum.

Redaksjonen består i dag av:


Alle henvendelser til redaksjonen skal ALLTID gå via SUPPORT-skjemaet.

OM DIKT.NO

Dikt.no er utviklet av Gunnar R Tjomlid.

© 2001 - 2017 Thin AS - Ansvarlig redaktør: Gunnar R Tjomlid, Daglig leder, Thin AS

Vennligst bruk vårt SUPPORT-skjema for henvendelser.